Geschiedenis

Stichting Paardrijden Gehandicapten "De Blijde Ruiters" kent een lange historie die verweven is met de Zaanstreek, haar bewoners en het bedrijfsleven. Er was geen manege in de buurt waar mensen met een beperking konden paardrijden.

Het idee is lang geleden ontstaan omdat paardrijden juist voor mensen met een handicap zo ontzettend belangrijk is. Het rijden op een paard geeft ontspanning en de omgang met dieren zorgt ervoor dat juist deze kwetsbare groep mensen plezier kan beleven aan een veilige sport.

De stichting is in november 1973 opgericht en in mei 1976 werd de stichting toegelaten als lid van de Federatie Paardrijden Gehandicapten.

Ten einde de inspanningen van de voorafgaande jaren niet verloren te laten gaan, stelde C. Keijzer zijn eigen rijbaan ter beschikking en konden de paardrijlessen daadwerkelijk beginnen op het terrein van transportbedrijf A. Keijzer te Zaandam. Bij slecht weer werd gereden onder het viaduct onder de A8. Wel werd er verder gezocht naar een beter geschikte locatie. Later kregen De Blijde Ruiters onderdak bij een manege en huurde daar de accommodatie. In 1990 kreeg de stichting de beschikking over een geheel eigen manege.

Het Zaanse bedrijfsleven, serviceclubs zoals Rotaryclubs en Lions, fondsen, verenigingen, particulieren en vele vrijwilligers hebben de handen ineen geslagen om deze tak van ruitersport in de Zaanstreek mogelijk te maken. Er werden beelden verkocht, Cees Boon uit Wormer liep de marathon van New York en er werd een Zaans gala gehouden. Sponsoren werden gezocht en na veel lobbyen en praten werd er voldoende geld binnengebracht om de bouw van een eigen manege aan het Kuilpad mogelijk te maken.

Aannemers bouwden voor een ‘vriendenprijs’ gezamenlijk de huidige manege aan het Kuilpad 2 in Zaandam. Bedrijven stelden goederen en ‘mankracht’ beschikbaar om de oprichtingskosten zo laag mogelijk te houden. Een grote opgave, maar het goede doel werd nooit uit het oog verloren.
Op 19 april 1991 werd de nieuwe accommodatie feestelijk in gebruik genomen.