Stichting Paardrijden Gehandicapten De Blijde Ruiters te Zaandam
 
De stichting is opgericht in 1973 en bestaat dit jaar (2018) 45 jaar.
Het bestuur dat geheel belangeloos werkzaam is bestaat uit:
W. Veenis, Voorzitter
S. Barentz, Secretaris
K. de Lange, Penningmeester. Opvolger  2019; heer J. Meijn 
J. van Ginkel, Commissaris – contactpersoon personeelszaken, algemene gang van zaken manege, paardenbeheer. Opvolger 2019: ?
G. van der Hoeven, Commissaris – algemene zaken, organisatie, sponsoring, bouwzaken.  Opvolger 2019; heer T. van der Laan 
M.F. van den Houten, Commissaris – PR, communicatie, clubblad, kranten, algemene zaken, technische zaken, organisatie.
M.E. van den Nieuwboer, Commissaris – PR als FB, Instagram, website, organisatie, personeelzaken, kleding BR, ICT, organisatie, reclameborden, sponsoring.
 
Het geografisch werkgebied van de stichting beslaat de Zaanstreek, Waterland, Amsterdam en Kennemerland.

Bij de stichting zijn 5 gediplomeerde instructrices werkzaam en zij geven begeleiding/les aan ca. 275 ruiters en amazones waarvan ca 75% een beperking heeft. De beperking kan bestaan uit een lichamelijke en/of verstandelijke (meervoudige ) handicap alsmede met auditieve beperkingen. De ca 25 % ruiters zonder beperking zijn noodzakelijk om het bijrijden van de paarden te bevorderen. Ook worden uit deze ruiters vrijwilligers geworven voor de begeleiding van de ruiters met beperking en andere werkzaamheden. Voor de zwaardere meervoudig gehandicapten zijn naast de instructrice drie vrijwilligers nodig om de ruiter/amazone te kunnen laten rijden.
 
Het in gebruik zijnde pand, de inventarissen en de paarden zijn in eigendom van de Stichting Manege de Blijde Ruiters. De Stichting Paardrijden gehandicapten De Blijde Ruiters heeft het gebruik van opstallen, inventarissen en paarden tegen de verplichting dit alles geheel in stand te houden en waar nodig aan te passen aan de eisen van de tijd.

In 2011 is aan de Stichting de ANBI status toegekend onder ANBI nummer 0031.83.233